funderingen en verankeringen

In een eerste fase plaatst VELUM de funderingen en verankeringen. De juiste 3D-coördinaten worden met grote precisie opgemeten. Deze opmeting dient om de definitieve maatvoering van het velum en de structuur te bekomen.

productie van structuur en kabels

  • computergestuurd snijden van hulpplaten, koppelplaten en structuuronderdelen
  • aftekenen van de ontvouwingen en controle van de maatvoering
  • tiglassen van alle vaste elementen
  • productie van de trekkabels en randkabels, die voorzien worden van de juiste terminals

Alle structuuronderdelen worden in de juiste 3D-richtingen gemonteerd. Dit garandeert een zuiver spanningsverloop in drukstaven en trekkabels.

productie van het velum

Een eerste stap in het productieproces is de versnijding van het textiel in patronen. Dat gebeurt op een computergestuurde snijtafel. Alle patronen zijn voorzien van identificatienummers en referentielijnen voor het vlot verloop van de confectie. De confectie verloopt in verschillende fasen:

  • hoogfrequent lassen van patronen
  • plaatsen van de hoekversterkingen in een gradueel aantal lagen i.f.v. de spanningsconcentraties
  • lassen en monteren van randen, hoeken en hulpstukken op het membraan voor de doorvoer¬†van randkabels en aanspansystemen
  • afwerken van het membraan in het atelier

plaatsing

Gespecialiseerde technici van VELUM plaatsen zowel de structuur als het membraan. De juiste voorspanning is hierbij essentieel. Na een eerste belastingsperiode wordt deze digitaal gecontroleerd en bijgesteld.

Voor niet permanente structuren bestaat de mogelijkheid voor op- en afbouw.