ontwerp

Wanneer onze architecten een velum ontwerpen, moeten zij een exact beeld hebben van de omgeving en de functionele behoeften kennen. Daartoe gaan zij eerst:

 • de locatie opmeten
 • de bestaande toestand 3D optekenen
 • een analyse maken van de omgeving m.b.t. oriĆ«ntatie, bezonning, wind en regen
 • de esthetische waarde en sterkte van de gebouwen inschatten
 • mogelijke verankeringspunten bepalen

preliminair rekenmodel

Het uittekenen van een velum gebeurt gelijktijdig met het berekenen van de spanningen in het sculpturale oppervlak. Onze architecten tekenen en berekenen:

 • een evenwichtsoppervlak waarbij alle punten in het membraan in evenwicht zijn met naburige punten
 • de spanningen in het oppervlak met een raming van het krachtenverloop in het membraan, dit bepaalt de keuze van het doek
 • de reactiekrachten die door de structuuronderdelen moeten worden opgevangen
 • de secties van de structuuronderdelen
 • de afwatering over het oppervlak
 • de kromming, de schaduwvlakken en de beschutting

presentatie

Het ontwerp wordt voorgesteld op 3 manieren:

 • technische plannen
 • fotorealistische beelden
 • filmische animatie op DVD

Voor complexe structuren worden tevens stereoscopische beelden ontwikkeld. Zo krijgt de klant een perfect driedimensioneel beeld van het project.

Dankzij deze virtuele presentaties kan de klant reeds in de voor-ontwerpfase de organische vorm van het velum evalueren.