studie

In het studiebureau worden alle nodige berekeningen, uitvoeringsplannen en machinefiles gemaakt voor de productie van het velum en zijn draagstructuur.

VELUM heeft deze know-how uitgebreid naar de uitwerking van sculpturale dakvormen in metaal als ook organische dakconstructies in gebogen houten liggers.

De inhoud van de studies voor de stabiliteit en de technische uitwerking van een velum, kan als volgt worden voorgesteld:

stabiliteit

Vorm en voorspanning van een velum zijn twee essentiële onderdelen van de stabiliteit. De uitvoeringsstudie van dit krachtenevenwicht vraagt aandacht voor verschillende aspecten:

 • krachtenverloop in het membraan
 • kromming in het oppervlak
 • afwatering
 • vervorming en spanningswijziging bij externe belastingen zoals sneeuw en wind

De studie van deze parameters bepaalt zowel de minimumeigenschappen van het doek als de uiteindelijke voorspanning. Voor een perfect resultaat zijn zowel een goede communicatie tussen het bureau en het atelier als het nastreven van absolute nauwkeurigheid essentieel.

technische uitwerking

 • dimensionering van ankers en funderingen
 • opmeting van de ruimtelijke coördinaten
 • definitieve vormbepaling op basis van deze reële 3D- maatvoering
 • bepaling van de 3D-snitlijnen op het velum i.f.v. verschillende parameters
 • bepaling van de aanspansystemen
 • uitwerking van de hoekversterkingen
 • ontvouwing van de 3D-oppervlakken naar een plat vlak 2D
 • schikking van de patronen op de textielrol i.f.v de spaningsrichtingen voor het CNC snijwerk- 3D-uitwerking van alle structuuronderdelen
 •  ontvouwingen en plannen voor de nauwkeurige productie van de metaalstructuur
 • bepaling van de werklengten voor de kabels
 • uitwerking van opstellingsplannen